ЗАКРИТА КОМПАНІЯ

ЗАКРИТА КОМПАНІЯ
(Close company) Компанія, яка перебуває під контролем її директорів або незначного числа акціонерів . У зв'язку з тим, що невелика група людей може з легкістю маніпулювати такою компанією в своїх власних інтересах, Управління податків та зборів має право протидіяти подібним маніпуляціям, що неприпустимо щодо більших компаній.
(close company) Компанія, яка перебуває під контролем її директорів або незначного числа акціонерів . У зв'язку з тим, що невелика група людей може з легкістю маніпулювати такою компанією в своїх власних інтересах, Управління податків та зборів має право протидіяти подібним маніпуляціям, що неприпустимо щодо більших компаній. На практиці додаткові повноваження Управління порівняно невеликі і багато в чому обмежуються можливістю розподіляти інвестиційний дохід між акціонерами таким чином, щоб до них можна було застосувати обкладення прибутковим податком. У США така компанія відома під назвою "закрита" компанія (closed company).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.