ДИПЛОМОВАНИЙ БУХГАЛТЕР

ДИПЛОМОВАНИЙ БУХГАЛТЕР
(Certified accountant) Бухгалтер; аудитор, який отримав відповідний сертифікат. Член Асоціації затверджених бухгалтерів-аудиторів. Члени Асоціації проходять навчання на підприємствах промисловості, сфери послуг і в конторах практикуючих бухгалтерів-аудиторів. Часто вони відвідують курси технічних коледжів, одночасно продовжуючи працювати, і потім здають іспити в Асоціації.
(certified accountant) Бухгалтер; аудитор, який отримав відповідний сертифікат. Член Асоціації затверджених бухгалтерів-аудиторів. Члени Асоціації проходять навчання на підприємствах промисловості, сфери послуг і в конторах практикуючих бухгалтерів-аудиторів. Часто вони відвідують курси технічних коледжів, одночасно продовжуючи працювати, і потім здають іспити в Асоціації. Департамент торгівлі Великобританії визнає членів Асоціації досить кваліфікованими для проведення аудиторської перевірки рахунків компаній. Вони можуть бути асоційованими (АССА) або повними (FCCA) членами даної Асоціації; і, хоча вони і не є дипломованими бухгалтерами (chartered accountants), у багатьох випадках вони виконують ті ж функції. У США еквівалентом затвердженого бухгалтера-аудитора є громадський бухгалтер, який має сертифікат (certified public accountant), що складається членом Інституту дипломованих бухгалтерів (Institute of Certified Public Accountants).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.