Дискреційних ТРАСТ

Дискреційних ТРАСТ
(Discretionary trust) Траст, засновник якого не фіксує в документі про довірче управління акції кожного з бенефіціарів і може на розсуд деякого особи або осіб (часто довірених осіб бенефіціарів) міняти структуру і склад портфелів інвестицій. У вичерпному дискреционном трасті (exhaustive discretionary trust) всі доходи, отримані в будь-якому році, повинні виплачуватися бенефіціарам в той же рік, хоча жоден з бенефіціарів не має права на отримання будь-якої заздалегідь визначеної суми.
(discretionary trust) Траст, засновник якого не фіксує в документі про довірче управління акції кожного з бенефіціарів і може на розсуд деякого особи або осіб (часто довірених осіб бенефіціарів) міняти структуру і склад портфелів інвестицій. У вичерпному дискреционном трасті (exhaustive discretionary trust) всі доходи, отримані в будь-якому році, повинні виплачуватися бенефіціарам в той же рік, хоча жоден з бенефіціарів не має права на отримання будь-якої заздалегідь визначеної суми. У невичерпний дискреционном трасті (nonexhaustive discretionary trust) дохід може переноситися на наступні роки, і жоден з бенефіціарів нічого не отримує. Трасти такого типу корисні в тих випадках, коли потреби бенефіціарів можуть змінюватися, наприклад коли бенефіціари є дітьми.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.