Скоригований чистий АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

Скоригований чистий АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
(Equity dilution) Зменшення частки акціонера (equity) в акціонерному капіталі компанії в результаті нового випуску акцій, які мають той же ранг, що і вже існуючі голосуючі акції. (stock watering) Випуск нових акцій компанії в кількості, що перевищує те, яке було виправдано її матеріальними активами, навіть беручи до уваги, що компанія здатна отримувати високі прибутки.
(equity dilution) Зменшення частки акціонера (equity) в акціонерному капіталі компанії в результаті нового випуску акцій, які мають той же ранг, що і вже існуючі голосуючі акції. (stock watering) Випуск нових акцій компанії в кількості, що перевищує те, яке було виправдано її матеріальними активами, навіть беручи до уваги, що компанія здатна отримувати високі прибутки. "Скоригований чистий" акціонерного капіталу призводить до того, що виявляється неможливим підтримувати колишню норму дивіденду по нових акцій і в разі ліквідації компанії акціонерам не буде повністю відшкодовано інвестований ними капітал.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.