Статус Підприємця

Статус Підприємця
Від лат. status правове становище підприємця, яке визначається його організаційно-правовою формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і обов'язками, відповідальністю, повноваженнями, що випливають із законодавчих і нормативних актів. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.
від лат. status
правове становище підприємця, яке визначається його організаційно-правовою формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і обов'язками, відповідальністю, повноваженнями, що випливають із законодавчих і нормативних актів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.