Фурастье (fourasti) Жан (1907-1990)

Фурастье (fourasti) Жан (1907-1990)
Французький економіст і соціолог. Прихильник технологічного детермінізму, який стверджує, що техніка Ч визначальний фактор суспільного розвитку; апологет технократії, яка забезпечує наступ третинної (панування сфери послуг) і четвертинної (духовне виробництво і споживання) цивілізацій, що виникають в результаті мирної еволюції капіталізму.
французький економіст і соціолог. Прихильник технологічного детермінізму, який стверджує, що техніка Ч визначальний фактор суспільного розвитку; апологет технократії, яка забезпечує наступ третинної (панування сфери послуг) і четвертинної (духовне виробництво і споживання) цивілізацій, що виникають в результаті мирної еволюції капіталізму.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.