МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ
(International Bank for Reconstraction and Development, IBRD) Спеціалізоване агентство, яке працює у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, створене в 1945 р з тим, щоб допомагати фінансувати повоєнна відбудова господарства і підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються шляхом надання позик урядам або шляхом гарантій позик, отриманих з інших джерел.
(International Bank for Reconstraction and Development, IBRD) Спеціалізоване агентство, яке працює у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, створене в 1945 р з тим, щоб допомагати фінансувати повоєнна відбудова господарства і підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються шляхом надання позик урядам або шляхом гарантій позик, отриманих з інших джерел. Банк надає позики на широкій комерційній основі для спеціальних проектів або для більш загальних цілей соціального розвитку. Засоби для позик мобілізуються на міжнародних грошових ринках. Банк разом зі своїми філіями, Міжнародною асоціацією розвитку (International Development Association) і Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation) часто називається Світовим банком (World Bank), нею володіють уряду 151 країни. Ці країни повинні також бути членами Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund). Штаб-квартира банку знаходиться в Вашингтоні, банк має європейське відділення в Парижі і відділення в Токіо.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.