Караханидів держава

Караханидів держава
Ранньофеодальна держава, що склалося до 90-их рр. 10 в. на території Східного Туркестану, Семиріччя і Південного Притяньшанья. Утворено рядом тюркських племен, серед яких головну роль грали Карлуки , чнгілі і ягма; з останніх відбувалася династія Караханидів (Див. караханидів). Близько середини 10 ст.
ранньофеодальна держава, що склалося до 90-их рр. 10 в. на території Східного Туркестану, Семиріччя і Південного Притяньшанья. Утворено рядом тюркських племен, серед яких головну роль грали Карлуки , чнгілі і ягма; з останніх відбувалася династія Караханидів (Див. караханидів). Близько середини 10 ст. серед цих племен поширилося мусульманство. Завойовницький рух тюрків в Мавераннахр привело до швидкого падіння Саманідів держави (Див. Саманидов держава). У 992 глава К. р бограхан Харун захопив Бухару, в 996-999 його наступник Наср I опанував всім Мавераннахром. К. р поділялося на уділи, в яких правили члени караханідского роду - ілекхани; центральна влада була слабкою. Столицями К. р були Кашгар, Баласагун, Узген, потім знову Кашгар. Головною формою феодального землеволодіння була ікта . З 60-70-х рр. 11 в. починаються зіткнення К. р з сельджуками, в результаті яких ослаблене децентралізацією та внутрішньої усобицями К. р виявилося в залежності від сельджуків, особливо при сельджукском султана Санджар (1118-57). Вторгнення каракітаев (Див. Каракітаев) в 30-х - початку 40-х рр. 12 в. поставило К. р під їх верховну владу. У 1212 залишки К. р були ліквідовані хорезмшахом Мухаммедом. Культура К. р характеризується створенням літературного твору: "Кудатку-билик" Юсуфа Баласагунского і "Диван тюркських діалектів" Махмуда Кашгарського, в області архітектури і декоративного мистецтва - портальними мавзолеями Узгена з їх знаменитим орнаментальним декором. Літ. : Історія Узбецької РСР, т. 1, Таш. , 1967; Валітова А. А., До питання про класову природу Караханидского держави, "Тр. Киргизького філії АН СРСР", т. 1, ст. 1, 1943. А. Г. Подільський.

Держава караханидів в кінці X ст.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.