СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ НА ТЕРМІН З ЗМЕНШЕННЯМ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ НА ТЕРМІН З ЗМЕНШЕННЯМ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
(Decreasing term assurance) Форма страхування життя на строк ( cм.: термінове страхування (term assurance), при якій сума, що підлягає виплаті в разі смерті особи, чиє життя застраховане (life assured), зменшується з плином часу. Поліси такого страхування зазвичай оформляються разом з отриманням готівкової позики або оформленням закл Однією, щоб гарантувати погашення заборгованості у разі смерті особи, чиє життя застраховане (life assured).
(decreasing term assurance) Форма страхування життя на строк ( cм.: термінове страхування (term assurance), при якій сума, що підлягає виплаті в разі смерті особи, чиє життя застраховане (life assured), зменшується з плином часу. Поліси такого страхування зазвичай оформляються разом з отриманням готівкової позики або оформленням закл Однією, щоб гарантувати погашення заборгованості у разі смерті особи, чиє життя застраховане (life assured). У міру погашення позики послідовними платежами сума, що підлягає виплаті по страховому полісу, зменшується в тій же пропорції.

Бізнес. Тлумачний словник. - М. : "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.