Неокласичної школи

Неокласичної школи
(Neoclassical school) Одна з основних шкіл в економічній науці, що бере свій початок від робіт маржиналистов (marginalists), які визначали вартість в залежності від рідкості ( cм.: трудова теорія вартості (labour theory of value) і вважали, що рівноважні ціни (equilibrium prices) визначаються балансом між попитом і пропозицією.
(neoclassical school) Одна з основних шкіл в економічній науці, що бере свій початок від робіт маржиналистов (marginalists), які визначали вартість в залежності від рідкості ( cм.: трудова теорія вартості (labour theory of value) і вважали, що рівноважні ціни (equilibrium prices) визначаються балансом між попитом і пропозицією. Цей метод був вперше застосований в області мікроекономіки (microeconomics) для опису поведінки індивідів і фірм, що максимізує корисність (utility) і доходи. Cм.: максимізація прибутку (profit maximization). Неокласичний підхід був досить докладно викладено Альфредом Маршаллом ( 1842-1924) в його "Економічних принципах" (1890); сучасні підручники з макроекономічним теоріям разюче нагадують цю роботу. Застосування неокласичних принципів в області макроекономіки (macroeconomics) було не настільки швидким, оскільки потрібен час, для того щоб визнати, що економічні агрегати відображають суму індивідуальних виборів. Однак розвиток загальної теорії рівноваги (equilibrium theory) дозволило неокласичних теоретикам в області макроекономіки (neoclassical macroeconomists) створити побудови, подібні розробленим раніше в області мікроекономіки ( cм.: нова класична макроекономічна теорія (new classical macroeconomics). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.