ОПЛАЧЕНІ ВИТРАТИ

ОПЛАЧЕНІ ВИТРАТИ
(Deferred asset) Активи, які будуть реалізовані в досить віддаленому майбутньому. Як приклад можна привести сплату авансового корпоративного податку (advance corporation tax), який може бути використаний в якості компенсації майбутніх платежів корпоративного податку (corporation tax). Якщо в найближчому майбутньому ймовірність виникнення зобов'язань компанії по сплаті корпоративного податку вкрай мала, авансовий корпоративний податок являє собою актив майбутніх періодів, а не фактичний актив.
(deferred asset) Активи, які будуть реалізовані в досить віддаленому майбутньому. Як приклад можна привести сплату авансового корпоративного податку (advance corporation tax), який може бути використаний в якості компенсації майбутніх платежів корпоративного податку (corporation tax). Якщо в найближчому майбутньому ймовірність виникнення зобов'язань компанії по сплаті корпоративного податку вкрай мала, авансовий корпоративний податок являє собою актив майбутніх періодів, а не фактичний актив.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.