СКОРОЧЕННЯ ШТАТІВ

СКОРОЧЕННЯ ШТАТІВ
(Redundancy) 1. Втрата роботи особою найманої праці внаслідок ліквідації робочого місця або відсутності робочих завдань. Тягне за собою звільнення від займаної посади, що здійснюється роботодавцем, яке іноді передбачає попереднє повідомлення. Звільнення за скороченням штатів може бути проведено за будь-якої причини, за винятком порушення особою найманої праці договору про найм, якщо тільки тим же роботодавцем не пропонується ніякої розумної альтернативи роботи.
(redundancy) 1. Втрата роботи особою найманої праці внаслідок ліквідації робочого місця або відсутності робочих завдань. Тягне за собою звільнення від займаної посади, що здійснюється роботодавцем, яке іноді передбачає попереднє повідомлення. Звільнення за скороченням штатів може бути проведено за будь-якої причини, за винятком порушення особою найманої праці договору про найм, якщо тільки тим же роботодавцем не пропонується ніякої розумної альтернативи роботи. За цих обставин роботодавець повинен виплатити працівникові, що звільняється вихідну допомогу (redundacy payment), розміри якого залежать від віку працівника, що звільняється, його трудового стажу в даній фірмі і ставки заробітної плати. Роботодавець може звернутися до державних органів з вимогою відшкодування частини вихідної допомоги. 2. Див.: Компенсація за відставку (compensation for loss of office).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.