Права І Обов'язки Працівника Основні

Права І Обов'язки Працівника Основні
Права і обов'язки особи, що вступив в трудові відносини з укладенням трудового контракту. Особа, що уклала трудовий контракт, має право, згідно зі ст. 2 КЗпП: на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни; на відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я у зв'язку з роботою; на рівну винагороду за рівну праці без якої б то не було дискримінації і не нижче встановленого законом мінімального розміру; на відпочинок, що забезпечується встановленням граничної тривалості робочого ча
права і обов'язки особи, що вступив в трудові відносини з укладенням трудового контракту. Особа, що уклала трудовий контракт, має право, згідно зі ст. 2 КЗпП: на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни; на відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я у зв'язку з роботою; на рівну винагороду за рівну праці без якої б то не було дискримінації і не нижче встановленого законом мінімального розміру; на відпочинок, що забезпечується встановленням граничної тривалості робочого часу, скороченим робочим днем ​​для ряду професій і робіт, наданням щотижневих вихідних днів, святкових днів, а також оплачуваних щорічних відпусток; на об'єднання в професійні спілки; на соціальне забезпечення за віком, при втраті працездатності та в інших встановлених законом випадках; на судовий захист своїх трудових прав. Працівник як сторона трудового контракту не тільки наділений правами, а й приймає на себе виконання обов'язків. Працівник зобов'язаний: сумлінно виконувати трудові обов'язки; дотримуватися трудової дисципліни; дбайливо ставитися до майна організації; виконувати встановлені норми праці. Ці обов'язки конкретизуються в законах, які розповсюджуються на окремі категорії працівників, в інших нормативних актах, а також в трудовому контракті.Якщо працівник приймає на себе обов'язок щодо суміщення професій, виконання суміжних операцій, то в трудовому контракті даються перелік цих робіт і їх обсяги.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.