КОНТРАКТ З відривний дублікат

КОНТРАКТ З відривний дублікат
(Indenture) 1. Документ (deed), скріплений підписами і печатками, в першу чергу оформляє або передавальний власність на землю. Свою назву він отримав від старовинної практики написання двох частин угоди, що складається з двох частин, на одному пергаменті, після чого пергамент нерівно розривався, так щоб на кожному з двох його шматків була одна з двох частин.
(indenture) 1. Документ (deed), скріплений підписами і печатками, в першу чергу оформляє або передавальний власність на землю. Свою назву він отримав від старовинної практики написання двох частин угоди, що складається з двох частин, на одному пергаменті, після чого пергамент нерівно розривався, так щоб на кожному з двох його шматків була одна з двох частин. Якщо зазубрені частини двох шматків пергаменту збігалися, значить, дві частини контракту належать одним договором. Документ з рівними краями називався одностороннім зобов'язанням (deed poll). 2. Див.: Учень; підмайстер (apprentice).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.