РОЗМІЩЕННЯ

РОЗМІЩЕННЯ
(Placing) Продаж компанією своїх акцій певної групи юридичних або фізичних осіб. Розміщення може бути використано або як засіб випуску нових акцій на вільний ринок (flotation), або акціонерною компанією - для розширення свого капіталу ( cм. Також: переважне право покупки (pre-emption right); випуск нових акцій для акціонерів за пільговою ціною (rights issue).
(placing) Продаж компанією своїх акцій певної групи юридичних або фізичних осіб. Розміщення може бути використано або як засіб випуску нових акцій на вільний ринок (flotation), або акціонерною компанією - для розширення свого капіталу ( cм. Також: переважне право покупки (pre-emption right); випуск нових акцій для акціонерів за пільговою ціною (rights issue). Розміщення зазвичай є найдешевшим способом підвищення вартості акцій на фондовій біржі (stock exchange). Крім того, воно дозволяє керівництву компанії впливати на вибір власників акцій. Успіх розміщення зазвичай залежить від здатності фондового брокера омпанії розмістити знову випущені цінні папери. Див.: уявлення цінних паперів через біржу (introduction); випуск цінних паперів за допомогою торгу (issue by tender); пропонування для продажу (offer for sale); публічний випуск нових акцій (public issue). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.