Рахунок

Рахунок
(Account) 1. Документ, який свідчить про заборгованість однієї особи перед іншим; Рахунок-фактура. Особа, яка надає професійні послуги або продає товари, може виставити рахунок свого клієнта або покупця; стряпчий, який продає від імені клієнта будинок, виписує рахунок, який підтверджує, що стряпчий повинен реальному продавцеві гроші, отримані від продажу, за вирахуванням витрат з продажу.
(account) 1. Документ, який свідчить про заборгованість однієї особи перед іншим; Рахунок-фактура. Особа, яка надає професійні послуги або продає товари, може виставити рахунок свого клієнта або покупця; стряпчий, який продає від імені клієнта будинок, виписує рахунок, який підтверджує, що стряпчий повинен реальному продавцеві гроші, отримані від продажу, за вирахуванням витрат з продажу. 2. Озаглавлений розділ бухгалтерської книги, в якому реєструється рух коштів, що належать до певної особи або об'єкту ( cм. : система подвійної бухгалтерії (double-entry book-keeping). Рахунки складаються з двох колонок: в одній записується прихід, в іншій - витрата. Рахунки можуть вестися в письмовій формі в бухгалтерській книзі, записуватися на окремих картках або на магнітному носії інформації в комп'ютері. 3. Рахунок, підтримуваний в банку (bank) або будівельному суспільстві (building society), на якому зберігаються гроші вкладника. Див.: чековий рахунок ( cheque account); поточний рахунок (current account); депозитний рахунок (deposit account). 4. Період, протягом якого угоди на Лондонській фондовій біржі проводяться без негайного розрахунку готівкою. Протягом року таких періодів буває 24. Тривалість більшості з них - дві тижні, проте деякі в зв'язку зі святами розтягуються до трьох тижнів. Угоди реєструються до кінця кожного періоду, але гроші не переходять з рук в руки.Це дозволяє біржовим спекулянтам оперувати з мінімальним капіталом (після ряду покупок і продажів акцій протягом цього періоду потрібно сплатити тільки різницю у вартості). Оплата угод, укладених протягом такого періоду, повинна відбутися не пізніше ніж через десять днів після закінчення періоду ( cм. : розрахунковий день (account day). 5. У практиці рекламних, маркетингових агентств або агентств зі зв'язків з громадськістю - загальноприйнята назва клієнта, який платить їм за надання професійних послуг. 6. Див.: річна звітність (annual accounts).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.