РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ

РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ
(Realization account) Рахунок (account), який використовується для обліку реалізації одного або багатьох елементів активів і для визначення прибутку або збитку від реалізації. Принцип складання рахунку реалізації полягає в тому, що в його дебет заноситься балансова вартість, а в кредит - ціна реалізації.
(realization account) Рахунок (account), який використовується для обліку реалізації одного або багатьох елементів активів і для визначення прибутку або збитку від реалізації. Принцип складання рахунку реалізації полягає в тому, що в його дебет заноситься балансова вартість, а в кредит - ціна реалізації. Тому сальдо рахунку являє собою отримані в результаті продажу прибуток або збиток.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.