Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість
Суми грошових коштів підприємства, організації або установи, що підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам. У процесі господарської діяльності соціалістичних підприємств закономірно виникає К. з. по незакінчених розрахунках, т. н. нормальна К. з. До неї відносяться: заборгованість постачальникам в межах встановлених термінів оплати рахунків; заборгованість робітникам і службовцям по заробітній платі та професійним організаціям по відрахуваннях на соціальне страхування; заборгова
суми грошових коштів підприємства, організації або установи, що підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам. У процесі господарської діяльності соціалістичних підприємств закономірно виникає К. з. по незакінчених розрахунках, т. н. нормальна К. з. До неї відносяться: заборгованість постачальникам в межах встановлених термінів оплати рахунків; заборгованість робітникам і службовцям по заробітній платі та професійним організаціям по відрахуваннях на соціальне страхування; заборгованість, яка виникає в зв'язку зі значним випередженням надходжень матеріальних цінностей у порівнянні з терміном їх оплати; заборгованість фінансовим органам по податку з обороту і платежів з прибутку в межах діючих термінів оплати, а також викликана перевищенням фактичних сум грошових накопичень проти затвердженого плану; заборгованість постачальникам за взаємними розрахунками і пр. К. з. може виникнути також у зв'язку з порушенням фінансової дисципліни та встановленого порядку розрахунків. Такою є К. з. постачальникам по не сплаченим в строк платіжним документам і по невідфактурованих постачання; заборгованість постачальникам, що утворюється при перевищенні отриманих матеріальних цінностей над сумою сплачених рахунків, і т.д. К. з. , Через яку минули всі терміни позовної давності, підлягає внесенню в дохід державного бюджету. І. Н. Гаскарова.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.