ПРИЙНЯТТЯ

ПРИЙНЯТТЯ
(Acceptance) 1. Підпис на переказному векселі (bill of exchange), що підтверджує, що особа, на яке він виписаний, згідно з умовами векселя. Зазвичай пишеться наступне: "Акцептовано, підлягає оплаті в ... (найменування та адреса банку). (Підпис)". Див. Також: відмова від акцепту; неприйняття (non-acceptance).
(acceptance) 1. Підпис на переказному векселі (bill of exchange), що підтверджує, що особа, на яке він виписаний, згідно з умовами векселя. Зазвичай пишеться наступне: "Акцептовано, підлягає оплаті в ... (найменування та адреса банку). (Підпис)". Див. Також: відмова від акцепту; неприйняття (non-acceptance). 2. Переказний вексель, який був акцептований. 3. Згода прийняти умови пропозиції ціни (offer), наприклад згоду страхової компанії виплатити певну суму страхового покриття або згоду покупця купити певну партію товару за узгодженою ціною.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.