Реклама

Реклама
(Advertising) Засіб поширення інформації і переконання людей. Реклама розповсюджується через пресу, телебачення, радіомовлення, оголошення і плакати, а також через назви компаній на одязі. Реклама створює уявлення про продукт, розширена реклама викликає довіру до продукту, а хороша реклама породжує бажання купити продукт.
(advertising) Засіб поширення інформації і переконання людей. Реклама розповсюджується через пресу, телебачення, радіомовлення, оголошення і плакати, а також через назви компаній на одязі. Реклама створює уявлення про продукт, розширена реклама викликає довіру до продукту, а хороша реклама породжує бажання купити продукт. Ця послідовність почуттів і емоцій відома під назвою AIDA: увага, інтерес, бажання, дія. На виробників товарів і послуг припадає лише половина тих коштів, які витрачаються в Великобританії на рекламу; інші кошти надходять від приватних осіб (витрачаються переважно на згруповані за тематикою оголошення (classified advertising), держави, благодійних організацій і різних ринкових посередників (наприклад, банків, інститутів, роздрібних торговців). Див.: "вище лінії" (above-the- line); "нижче лінії" (below-the-line); споживча реклама (consumer advertising); реклама в комерційній пресі (trade advertising).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Весь Світ". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.