Позднєєв Олексій Матвійович

Позднєєв Олексій Матвійович
(1851-1920) - Рус. монголоведов, фахівець з історії буддизму в Монголії. Випускник, а потім викладач ф-ту сх. мов Спб. ун-ту, з 1899-професор і директор Сх. ін-ту у Владивостоці. У 1876-1878 і 1892-1893 зробив подорожі по Монголії, в результаті яких брало зібрав значить. колекцію книг, рукописів, предметів побуту та культу, матеріали по археології, етнографії та географії, опублікував ряд робіт, серед яких брало "Нариси побуту будд.
(1851-1920) - рус. монголоведов, фахівець з історії буддизму в Монголії. Випускник, а потім викладач ф-ту сх. мов Спб. ун-ту, з 1899-професор і директор Сх. ін-ту у Владивостоці. У 1876-1878 і 1892-1893 зробив подорожі по Монголії, в результаті яких брало зібрав значить. колекцію книг, рукописів, предметів побуту та культу, матеріали по археології, етнографії та географії, опублікував ряд робіт, серед яких брало "Нариси побуту будд. монастирів і будд. духовенства в Монголії в зв'язку з відносинами цього останнього до народу" (1887) і "Ургінекіе хутухти" (1880), до сих пір мають велике значення для дослідників монг. буддизму. Н. Л. Жуковська


Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.