Аліврувер

Аліврувер
Аліврувер' переводити, грати п'єсу (без 'пріготовленія). Пор. Я виучіл' всього Кюнера (латинську граматику) , уж' чітал' аліврувер' Корнелія Непота ... А. П. Чехов'. Перекотиполе. Пор. A livre ouvert - по відкритій кнігѣ (зразу - по откритіі книги - переводити) . Пор. Livre (liber - лико, кора дерева; λέπειν - лупити кору), - книга.

Аліврувер' переводити, грати п'єсу (без 'пріготовленія). Пор. Я виучіл' всього Кюнера (латинську граматику) , уж' чітал' аліврувер' Корнелія Непота ... А. П. Чехов'. Перекотиполе. Пор. A livre ouvert - по відкритій кнігѣ (зразу - по откритіі книги - переводити) . Пор. Livre (liber - лико, кора дерева; λέπειν - лупити кору), - книга.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т . Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іно Тран цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб., тип. Ак. наук.. М. І. Міхельсон. 1896-1912.