Посібник Вихідна

Посібник Вихідна
Одноразова грошова сума, яка виплачується працівникові в встановлених законодавством випадках при припиненні трудового договору (контракту). Відповідно до ст. 36 КЗпП вихідна допомога в розмірі не менше 2-тижневого середнього заробітку виплачується у випадках припинення трудового договору (контракту) з таких підстав: призов або вступ працівника на військову службу (п.
одноразова грошова сума, яка виплачується працівникові в встановлених законодавством випадках при припиненні трудового договору (контракту). Відповідно до ст. 36 КЗпП вихідна допомога в розмірі не менше 2-тижневого середнього заробітку виплачується у випадках припинення трудового договору (контракту) з таких підстав: призов або вступ працівника на військову службу (п. 3 ст. 29 КЗпП); відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 29 КЗпП); виявили невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 33 КЗпП); відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 33 КЗпП). У такому ж розмірі вихідна допомога виплачується при достроковому розірванні строкового трудового договору (контракту) з ініціативи працівника внаслідок порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору (контракту) (ст. 32 КЗпП). На підставі ст. 40 3 КЗпП працівникам, які вивільняються з організацій при розірванні трудового договору (контракту) у зв'язку із здійсненням заходів щодо скорочення чисельності або штату, при реорганізації та ліквідації організації, виплачується вихідна допомога в розмірі середнього заробітку, яке враховується при виплаті працівнику середнього заробітку на період працевлаштування.При звільненні у зв'язку з ліквідацією державного органу або скороченням штату державному службовцю виплачується вихідна допомога, яка не береться до уваги при виплаті середнього заробітку за займаною раніше посади на період працевлаштування (ст. 16 Федерального закону від 31 липня 1995 р Про основи державної служби Російської Федерації). Більш високий розмір вихідної допомоги встановлено законодавством для деяких інших категорій працівників, наприклад, для суддів, які пішли або віддалених у відставку (Закон РФ від 26 червня 1992 г. Про статус суддів в Російській Федерації в редакції від 21 червня 1995 г.). Вихідна допомога працівникам, зайнятим на сезонних роботах, виплачується в розмірі тижневого середнього заробітку (п. 8 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах). Вихідна допомога тимчасовим працівникам виплачується в розмірі 3-денного середнього заробітку (п. 7 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р Про умови праці тимчасових робітників і службовців). При стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу на користь працівника, відновленого на колишній роботі, або в разі визнання його звільнення неправильним виплачене йому вихідну допомогу підлягає заліку (п. 50 пост. Пленуму Верховного Суду РФ від 22 грудня 1992 г. Про деякі питання застосування судами Російської Федерації законодавства при вирішенні трудових спорів).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.