АМОРТИЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ
(Provision for depreciation, reserve for obsolescence) 1. Сума, що заноситься на кредит рахунку (account) в бухгалтерській звітності фірми з урахуванням зносу (depreciation) елемента активів. Віднімання сумарної величини за цією статтею за ряд років з вартості даного елемента дозволяє розрахувати його первісну вартість (net book value).
(provision for depreciation, reserve for obsolescence) 1. Сума, що заноситься на кредит рахунку (account) в бухгалтерській звітності фірми з урахуванням зносу (depreciation) елемента активів. Віднімання сумарної величини за цією статтею за ряд років з вартості даного елемента дозволяє розрахувати його первісну вартість (net book value). 2. Див.: Резервний фонд (reserve).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.