СУМА ВІДМОВИ

СУМА ВІДМОВИ
(Surrender value) Сума грошей, що виплачується страховою компанією страхувальнику, застрахував своє життя, якщо страхувальник відмовляється від поліса достроково. Ця сума розраховується шляхом вирахування із загальної суми сплачених страхових премій всіх витрат, адміністративних витрат і плати за страхове покриття життя аж до закінчення терміну страхового договору.
(surrender value) Сума грошей, що виплачується страховою компанією страхувальнику, застрахував своє життя, якщо страхувальник відмовляється від поліса достроково. Ця сума розраховується шляхом вирахування із загальної суми сплачених страхових премій всіх витрат, адміністративних витрат і плати за страхове покриття життя аж до закінчення терміну страхового договору. У перші роки дії договору про страхування життя сума відмови дуже мала або відсутня взагалі.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.