АНАЛОГОВИЙ КОМП'ЮТЕР

АНАЛОГОВИЙ КОМП'ЮТЕР
(Analog computer) Машина, яка виконує арифметичні розрахунки з числами, представленими фізичними одиницями. Наприклад, в механічних аналогових комп'ютерах числа представляються кількістю поворотів шестерень механізму. В електричних аналогових машинах для подання чисел використовуються відмінності в напрузі.
(analog computer) Машина, яка виконує арифметичні розрахунки з числами, представленими фізичними одиницями. Наприклад, в механічних аналогових комп'ютерах числа представляються кількістю поворотів шестерень механізму. В електричних аналогових машинах для подання чисел використовуються відмінності в напрузі. Суттєвою характеристикою аналогових комп'ютерів є те, що кількості, що представляють цифрові дані, протягом часу постійно змінюються. Отже, аналогові комп'ютери відрізняються від більш розповсюджених цифрових комп'ютерів, які оперують тільки з цифрами, або кількостями, по кроковим змін. Аналогові комп'ютери в більшості своїй є механічними або електричними машинами, які можуть виконувати операції додавання, віднімання, множення і ділення. Результат роботи таких комп'ютерів може бути виражений у вигляді графіків, змальованих на екрані осцилографа або на папері, або електричного сигналу, використовуваного для контролювання процесу або роботи механізму. Ці комп'ютери ідеально пристосовані для здійснення автоматичного контролю за виробничими процесами, так як вони миттєво реагують на будь-які зміни у інформації, що вводиться. Крім того, вони застосовуються в наукових дослідженнях, особливо в тих областях науки, де дешеві електричні або механічні прилади здатні імітувати досліджувані ситуації.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.