Архат

Архат
(Санскр., Впали арахат, дослівно "гідний") - людина, яка пройшла чотириступеневий шлях духовного вдосконалення і досяг його найвищого рівня (який вступив в потік; повертається один раз, не повертається; архат ). До числа А. відносяться найближчі учні і послідовники Будди, в традиції хинаяни їх налічується 16, в махаяні - 18.
(санскр., Впали арахат, дослівно "гідний") - людина, яка пройшла чотириступеневий шлях духовного вдосконалення і досяг його найвищого рівня (який вступив в потік; повертається один раз, не повертається; архат ). До числа А. відносяться найближчі учні і послідовники Будди, в традиції хинаяни їх налічується 16, в махаяні - 18. А. входить також в число епітетів Будди. У хинаяне А. більш популярні, ніж в інших напрямках буддизму, в махаяні шлях А. _ це лише частина шляху бодхісатви. - Н. Л. Жуковська

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.