СТРЕЛКА

СТРЕЛКА
1) Вузька намивна смуга суші, довга коса з піску, черепашнику, гравію, яка виступає в сторону моря ( напр., Арабатська стрілка в Криму). 2) Ділянка суші, зазвичай у вигляді гострого клину між двома зливаються ріками, або закінчення острова у обтекающих його проток (напр., С. Василівський-го острова на Неві в С.

1) вузька намивна смуга суші, довга коса з піску, черепашнику, гравію, яка виступає в сторону моря ( напр., Арабатська стрілка в Криму). 2) Ділянка суші, зазвичай у вигляді гострого клину між двома зливаються ріками, або закінчення острова у обтекающих його проток (напр., С. Василівський-го острова на Неві в С.-Петербурзі).

Природознавство. Енциклопедичний словник.