АСОЦІАЦІЯ паїв ТРЕСТІВ

АСОЦІАЦІЯ паїв ТРЕСТІВ
(Unit Trust Association, UTA) Асоціація, покликана узгоджувати стандарти практики менеджерів пайових трестів, що забезпечують захист власників паїв, а також діяти в якості представницького органу Керуючих законно заснованих пайових трестів (Managers of Authorized Unit Trusts) на переговорах з править льством і іншими державними органами.
(Unit Trust Association, UTA) Асоціація, покликана узгоджувати стандарти практики менеджерів пайових трестів, що забезпечують захист власників паїв, а також діяти в якості представницького органу Керуючих законно заснованих пайових трестів (Managers of Authorized Unit Trusts) на переговорах з править льством і іншими державними органами. Асоціація також координує здійснення контролю над комісійними і стягується платою і веде реєстр затверджених агентів, які є посередниками у продажу паїв в пайових трестах.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.