Атман

Атман
(Санскр.), Атта (пали) - букв "Абсолютний дух", "Вища Я", "Світова душа", "Вища реальність", "Абсолютна реальність "," Я "- одна з осн. категорій брахманізму. С т зр. представників брахманістскіх шкіл філософії, кожна особистість є частина Вищої реальності, тому особисте "Я" і світове "Я" є тотожними.
(санскр.), Атта (пали) - букв "Абсолютний дух", "Вища Я", "Світова душа", "Вища реальність", "Абсолютна реальність "," Я "- одна з осн. категорій брахманізму. С т зр. представників брахманістскіх шкіл філософії, кожна особистість є частина Вищої реальності, тому особисте "Я" і світове "Я" є тотожними. Концепція А. завжди спростовували буддистами. - Н. А. Канаєва.

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.