СЕРЕДНІ ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ

СЕРЕДНІ ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
(Average fixed cost) Середні постійні витрати за певний період часу, понесені центром витрат (cost centre). На перший погляд здається, що тут є протиріччя: якщо витрати постійні, вони не змінюються і, отже, не можуть бути середніми. Однак в деяких випадках витрати, наприклад рента, розглядаються як постійні, хоча вони з плином часу змінюються; при складанні кошторису витрат розумніше оперувати із середніми витратами.
(average fixed cost) Середні постійні витрати за певний період часу, понесені центром витрат (cost centre). На перший погляд здається, що тут є протиріччя: якщо витрати постійні, вони не змінюються і, отже, не можуть бути середніми. Однак в деяких випадках витрати, наприклад рента, розглядаються як постійні, хоча вони з плином часу змінюються; при складанні кошторису витрат розумніше оперувати із середніми витратами. Постійні витрати в цьому сенсі не завжди є витратами, які не зазнають змін при переході від одного звітного періоду до іншого, хоча вони не залежать від обсягу виробництва. порівняй: середні змінні витрати (average variable cost).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.