Баланс Бухгалтерський

Баланс Бухгалтерський
Англ. balance sheet форма бухгалтерської звітності, що показує розміщення, використання та джерела коштів підприємства, підприємства. Б. б. містить повну, розгорнуту інформацію про ресурсах, що використовуються організацією і являє собою двосторонню таблицю, в лівій частині якої (актив) дається склад ресурсів: в основних фондах, капітальних вкладеннях, запасах матеріалів, палива, розмірах незавершеного виробництва, готової продукції, відвантажених товарах, залишках грошових коштів в касі і на ро
англ. balance sheet
форма бухгалтерської звітності, що показує розміщення, використання та джерела коштів підприємства, підприємства. Б. б. містить повну, розгорнуту інформацію про ресурсах, що використовуються організацією і являє собою двосторонню таблицю, в лівій частині якої (актив) дається склад ресурсів: в основних фондах, капітальних вкладеннях, запасах матеріалів, палива, розмірах незавершеного виробництва, готової продукції, відвантажених товарах, залишках грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку, дебіторської заборгованості, фінансових і дохідних вкладеннях, нематеріальних активах. У правій частині Б. б. (Пасив) показують джерела, використані при формуванні ресурсів, відображених в активі. Даються відомості про заборгованість компаніям, іншим особам, які підлягають погашенню за рахунок наявних активів. У пасиві показуються власні кошти компанії, представлені активами за вирахуванням зобов'язань. В активі і пасиві розглядаються одні й ті ж ресурси, хоча і з різних позицій, тому підсумки активної і пасивної частин Б. б. обов'язково збігаються.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.