Баланс Виправлений Пробний

Баланс Виправлений Пробний
Пробний баланс, підготовлений після того, як все виправляють записи внесені в бухгалтерські книги і забезпечено рівність дебетів і кредитів на кінець звітного періоду, але до того, як вносяться закривають записи, що забезпечують закриття тимчасових рахунків шляхом отримання на них нульового сальдо. Виправлений пробний баланс включає рахунки, що відображають активи, зобов'язання, акціонерний капітал, і тимчасові рахунки, що відображають доходи звітного періоду.
пробний баланс, підготовлений після того, як все виправляють записи внесені в бухгалтерські книги і забезпечено рівність дебетів і кредитів на кінець звітного періоду, але до того, як вносяться закривають записи, що забезпечують закриття тимчасових рахунків шляхом отримання на них нульового сальдо. Виправлений пробний баланс включає рахунки, що відображають активи, зобов'язання, акціонерний капітал, і тимчасові рахунки, що відображають доходи звітного періоду. Складання пробного балансу є етапом підготовки фінансових звітів, який передбачений Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку gAAP.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.