Банкноти

Банкноти
Англ. bank notes, BNs А. Банківські квитки, грошові знаки, зобов'язання Центрального банку, прості векселі, що випускаються в обіг центральним емісійним банком держави. Б. - основний вид паперових грошей. Б. Середньострокові банківські облігації, боргові зобов'язання. Словник бізнес-термінів. Академік.
англ. bank notes, BNs
А. Банківські квитки, грошові знаки, зобов'язання Центрального банку, прості векселі, що випускаються в обіг центральним емісійним банком держави. Б. - основний вид паперових грошей.
Б. Середньострокові банківські облігації, боргові зобов'язання.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.