ПІЛЬГУ В ГРУПІ

ПІЛЬГУ В ГРУПІ
(Group relief) Спосіб, за допомогою якого компанія, що входить в групу компаній, передає якомусь іншому члену цієї ж групи одержувані нею вигоди від більш низького оподаткування в результаті понесених збитків або якісь інші платежі, оскільки сама не може скористатися податковою ль отої. Така пільга може бути застосована не у всіх випадках збитків, вимоги до статутів груп компаній жорстко визначені.
(group relief) Спосіб, за допомогою якого компанія, що входить в групу компаній, передає якомусь іншому члену цієї ж групи одержувані нею вигоди від більш низького оподаткування в результаті понесених збитків або якісь інші платежі, оскільки сама не може скористатися податковою ль отої. Така пільга може бути застосована не у всіх випадках збитків, вимоги до статутів груп компаній жорстко визначені. Зниженню оподаткування, а фактично податковими знижками для окремих членів групи компаній можуть також служити передача однією компанією іншої авансової виплати корпоративного податку (advance corporation tax), операції ролл-овер ( cм.: ролл-Овернь пільга (roll- over relief) і дохід групи (group income), хоча жоден з цих способів не можна кваліфікувати як пільгу в групі.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс , Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.