КНИГА ПЕРВИННОЇ ЗАПИСИ

КНИГА ПЕРВИННОЇ ЗАПИСИ
(Book of prime entry) Книга або реєстр, в яких реєструються деякі види трансакцій до того, як вони будуть відображені в системі подвійної бухгалтерії (double-entry book-keeping system). До найбільш поширених книг первинного запису відносяться повсякденні бухгалтерські книги (day books); касова книга (cash book); журнал (journal).
(book of prime entry) Книга або реєстр, в яких реєструються деякі види трансакцій до того, як вони будуть відображені в системі подвійної бухгалтерії (double-entry book-keeping system). До найбільш поширених книг первинного запису відносяться повсякденні бухгалтерські книги (day books); касова книга (cash book); журнал (journal).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.