ХАБАРНИЦТВО І КОРУПЦІЯ

ХАБАРНИЦТВО І КОРУПЦІЯ
(Bribery and corruption) Порушення, пов'язані з наданням незаконного впливу на посадових осіб. Порушення, звичайно підпадають під цю категорію, визначені законом. Згідно із законом про корупцію державних органів 1889 р, доповненому і виправленому Законом про запобігання корупції 1916 р, до таких порушень віднесено пропозиції члену, чиновнику чи службовцю державного органу будь-якої винагороди або блага за виконання дій, що належать до компетенції даного органу; порушенням також вважається отрима
(bribery and corruption) Порушення, пов'язані з наданням незаконного впливу на посадових осіб. Порушення, звичайно підпадають під цю категорію, визначені законом. Згідно із законом про корупцію державних органів 1889 р, доповненому і виправленому Законом про запобігання корупції 1916 р, до таких порушень віднесено пропозиції члену, чиновнику чи службовцю державного органу будь-якої винагороди або блага за виконання дій, що належать до компетенції даного органу; порушенням також вважається отримання або вимагання державним службовцям або чиновником такого винагороди. Закон про запобігання корупції 1906, виправлений і доповнений Законом 1916 р тлумачить хабарництво і корупцію більш широко. За цим Законом, порушенням вважається передача або пропозицію будь-якого має цінність міркування будь-якого агенту за виконання ним дії або вираз прихильності на користь принципала.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.