Калькуляція ПОТОЧНОГО КУПІВЕЛЬНОЇ СПОСОБНОСТИ

Калькуляція ПОТОЧНОГО КУПІВЕЛЬНОЇ СПОСОБНОСТИ
(Current purchasing power accounting, CPP accounting) Метод обліку, спрямований на вирішення проблеми елімінування впливу інфляції на прибутку підприємства. За цим методом, первісна вартість активу (тобто вартість його придбання) збільшується шляхом індексації (indexation), наприклад відповідно до індексу роздрібних цін.
(current purchasing power accounting, CPP accounting) Метод обліку, спрямований на вирішення проблеми елімінування впливу інфляції на прибутку підприємства. За цим методом, первісна вартість активу (тобто вартість його придбання) збільшується шляхом індексації (indexation), наприклад відповідно до індексу роздрібних цін. Цей метод не був прийнятий, так як комітет Сенділендса (Sandilands Committee) рекомендував використання методу обліку поточної вартості (current-cost accounting) як більш пріоритетним. Однак облік поточної вартості не надто точно відображає вплив інфляції, так як може виникнути змішання впливу інфляції і впливу зміни цін, викликаного іншими факторами.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.