Ринок Капіталів

Ринок Капіталів
(Capital market) Ринок, на якому промисловість і торгівля, держава і місцеві органи влади мобілізують довгостроковий капітал (capital). Гроші надходять від приватних інвесторів, страхових компаній, пенсійних фондів і банків і, як правило, перерозподіляються емісійними будинками (issuing houses) і комерційними банками (merchant banks).
(capital market) Ринок, на якому промисловість і торгівля, держава і місцеві органи влади мобілізують довгостроковий капітал (capital). Гроші надходять від приватних інвесторів, страхових компаній, пенсійних фондів і банків і, як правило, перерозподіляються емісійними будинками (issuing houses) і комерційними банками (merchant banks). Фондові біржі (stock exchanges) також є частиною ринку капіталів, де вони формують ринок акцій і облігацій, які, будучи випущеними, теж являють собою капітал. Саме наявність і розвиненість ринків капіталів відрізняють промислово розвинені країни від країн, що розвиваються (developing countries), в яких можливості мобілізації промислового і торгового капіталу або відсутні, або дуже обмежені.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.