Катамнез

Катамнез
(Від грец. Kata - приставка, що позначає тут завершення дії, і mnemoneuo - згадую) зведення всієї інформації про хворого, що збирається одноразово або багаторазово після закінчення початкового спостереження над ним. К. складають після виписки з лікарні, останнього обстеження або будь-якого лікування і т.
(від грец. Kata - приставка, що позначає тут завершення дії, і mnemoneuo - згадую) зведення всієї інформації про хворого, що збирається одноразово або багаторазово після закінчення початкового спостереження над ним. К. складають після виписки з лікарні, останнього обстеження або будь-якого лікування і т. П. Лікар отримує відомості про хворого з різних джерел; дані медичного обстеження, виписки з історії хвороби, відповіді самих хворих, а також відомості, що повідомляються родичами і близько знаючими хворого. К. має велике значення у всіх областях клінічної медицини, але особливо в психіатрії. З його допомогою були виділені як самостійні деякі захворювання, наприклад Шизофренія, Маніакально-депресивний психоз. К. дозволяє простежити долю психічних хворих після застосування різних методів лікування, а також перенесли психічні захворювання в дитячому віці.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.