ВИТІСНЕННЯ

ВИТІСНЕННЯ
(Crowding-out) Концепція економічної теорії, яка стверджує, що скорочення приватних витрат відбувається в результаті збільшення державних витрат. Наприклад, якщо держава стимулює сукупний попит (aggregate demand) шляхом підтримки бюджетного дефіциту (budget deficit), збільшення державних запозичень тягне за собою зростання відсоткових ставок, який перешкоджає нарощуванню інвестицій (investment) в приватному секторі.
(crowding-out) Концепція економічної теорії, яка стверджує, що скорочення приватних витрат відбувається в результаті збільшення державних витрат. Наприклад, якщо держава стимулює сукупний попит (aggregate demand) шляхом підтримки бюджетного дефіциту (budget deficit), збільшення державних запозичень тягне за собою зростання відсоткових ставок, який перешкоджає нарощуванню інвестицій (investment) в приватному секторі. Кейнсіанці вважають, що ефект витіснення досить обмежений, тоді як представники неокласичного напряму в макроекономіці впевнені в абсолютній справедливості даної концепції і вважають, що, наприклад, кожен додатковий фунт стерлінгів державних витрат тягне за собою падіння приватних витрат на 1 ф. ст.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.