ПЕРЕВІРКА НАПИСАННЯ

ПЕРЕВІРКА НАПИСАННЯ
(Spelling check) Комп'ютерна програма, яка використовується для перевірки правильності написання слів в тексті. У неї входить словник, що містить правильне написання важливих слів. Після запуску програми відбувається звірка кожного слова в тексті зі словником. Якщо програма не може виявити в своєму словнику слова з тексту в зв'язку з тим, що це слово написано неправильно або його просто немає в словнику, дане слово висвічується на екрані.
(spelling check) Комп'ютерна програма, яка використовується для перевірки правильності написання слів в тексті. У неї входить словник, що містить правильне написання важливих слів. Після запуску програми відбувається звірка кожного слова в тексті зі словником. Якщо програма не може виявити в своєму словнику слова з тексту в зв'язку з тим, що це слово написано неправильно або його просто немає в словнику, дане слово висвічується на екрані. Користувач може в разі потреби виправити це слово. Як правило, програми перевірки написання є складовими частинами більших програм, наприклад текстових редакторів (wordprocessor).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.