РЕАКЦІЇ ХІМІЧНІ

РЕАКЦІЇ ХІМІЧНІ
Перетворення одних в-в в інші, відмінні по хім. складом і (або) будовою. Характеризуються стехіометріч. співвідношенням беруть участь в них в-в, ступенем перетворення, константами швидкості та рівноваги, енергією активації, тепловим ефектом. Р. х. класифікують за кількістю молекул, що беруть участь в елементарному акті (моно-, бімолекулярні), кинетич.

перетворення одних в-в в інші, відмінні по хім. складом і (або) будовою. Характеризуються стехіометріч. співвідношенням беруть участь в них в-в, ступенем перетворення, константами швидкості та рівноваги, енергією активації, тепловим ефектом. Р. х. класифікують за кількістю молекул, що беруть участь в елементарному акті (моно-, бімолекулярні), кинетич. механізму (последоват., паралельні, сполучені), характером хім. процесу (розкладання, окислення, полімеризація і ін.), типам частинок, що беруть участь в Р. х. (Іонні,. Радикальні), фазового стану реагує системи (газо-, рідко- і твердо-фазні). Гомогенні Р. х. протікають в обсязі фази, гетерогенні - на поверхні розділу фаз.

Природознавство. Енциклопедичний словник.