КЛАСИЧНА ШКОЛА

КЛАСИЧНА ШКОЛА
(Classical school) Економічна школа, заснована Адамом Смітом (1723-1790). Заслуга Сміта в тому, що він пояснював витоки виникнення багатства і відстоював переваги вільної торгівлі. Його погляди грунтувалися на аналізі економічних взаємовідносин між класами: робітників, які заробляли собі на життя, продаючи свою робочу силу; капіталістів, які отримували дохід у вигляді прибутку; землевласників, доходом яких є рента.
(classical school) Економічна школа, заснована Адамом Смітом (1723-1790). Заслуга Сміта в тому, що він пояснював витоки виникнення багатства і відстоював переваги вільної торгівлі. Його погляди грунтувалися на аналізі економічних взаємовідносин між класами: робітників, які заробляли собі на життя, продаючи свою робочу силу; капіталістів, які отримували дохід у вигляді прибутку; землевласників, доходом яких є рента. Пропозиція і попит кожного з класів визначали ціни. Давид Рікардо (1772-1823) поглибив цей аналіз, зокрема тим, що роз'яснив концепцію вартості, яка в класичній політекономії розглядається як результат праці. Трудову теорію вартості (labour theory of value) поклав в основу свого аналізу капіталістичної економіки Маркс (1818-1883); марксисти ж так і залишилися твердо стояти на позиціях класичної школи. Див.: Маржиналісти (marginalists) кінця XIX століття переглянули цю теорію вартості, стверджуючи, що вартість визначається тільки рідкістю; згодом Маржиналістський підхід ліг в основу неокласичної школи (neoclassical school).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.