ГЛИНА

ГЛИНА
Пластична осадова горн. порода, що складається в осн. з глинистих мінералів (каолініт, монтморилоніт, гідрослюд та ін). Різновиди Г. виділяють по переважанню того або іншого глинистого мінералу. Гл. компоненти (з величиною частинок менше 0, 01 мм): SiO 2 (30-70%), А1 2 Про 3 ( 10-40%) і Н 2 О (5-10%).

пластична осадова горн. порода, що складається в осн. з глинистих мінералів (каолініт, монтморилоніт, гідрослюд та ін). Різновиди Г. виділяють по переважанню того або іншого глинистого мінералу. Гл. компоненти (з величиною частинок менше 0, 01 мм): SiO 2 (30-70%), А1 2 Про 3 ( 10-40%) і Н 2 О (5-10%). Застосовується для виготовлення грубокераміч. виробів (посуду, цегли та ін.), вогнетривів, як адсорбент і ін.

Природознавство. Енциклопедичний словник.