ПОРІВНЯЛЬНЕ ПЕРЕВАГУ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПЕРЕВАГУ
(Comparative advantage) Щодо більш висока ефективність певної економічної діяльності серед інших видів економічної діяльності людини або групи людей у ​​порівнянні з діяльністю інших людей або груп людей. Однією з фундаментальних передумов економічної теорії є твердження, що, якщо окремі люди або групи людей спеціалізуються на тих видах діяльності, в яких вони мають порівняльну перевагу, їх комерційна діяльність приносить доходи.
(comparative advantage) Щодо більш висока ефективність певної економічної діяльності серед інших видів економічної діяльності людини або групи людей у ​​порівнянні з діяльністю інших людей або груп людей. Однією з фундаментальних передумов економічної теорії є твердження, що, якщо окремі люди або групи людей спеціалізуються на тих видах діяльності, в яких вони мають порівняльну перевагу, їх комерційна діяльність приносить доходи. Ця передумова, вперше висунута Давидом Рікардо (1772-1823), є одним з головних аргументів на підтримку свободи торгівлі і проти введення таких обмежень, як тарифи та квоти. Ця передумова вірна і в тих випадках, коли одна група людей має абсолютну перевагу (absolute advantage) над іншою групою у всіх видах економічної діяльності. Наприклад, навіть якщо Японія має перевагу над Великобританією у виробництві автомобілів і морських судів, Великобританія проте може отримувати дохід в результаті торгівлі з Японією за умови, що вона буде спеціалізуватися на виробництві тих товарів, за якими вона має порівняльну перевагу.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С.Вільямс і ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.