Консолідованої звітності

Консолідованої звітності
(Consolidated accounts) Об'єднана звітність групи компаній (group of companies ). Хоча материнська компанія і її філії (тобто компанії, що належать їй і знаходяться під її контролем) є самостійними, звичайною практикою стало об'єднання їх фінансових результатів на кінець звітного періоду в єдиний набір звітності, в якому елімінуються перехресні акціонерні участі і взаємні заборгованості між компаніями групи а також агрегируются активи і зобов'язання всіх компаній групи.
(consolidated accounts) Об'єднана звітність групи компаній (group of companies ). Хоча материнська компанія і її філії (тобто компанії, що належать їй і знаходяться під її контролем) є самостійними, звичайною практикою стало об'єднання їх фінансових результатів на кінець звітного періоду в єдиний набір звітності, в якому елімінуються перехресні акціонерні участі і взаємні заборгованості між компаніями групи а також агрегируются активи і зобов'язання всіх компаній групи. Згідно із законом, материнські компанії груп зобов'язані готувати і зберігати консолідовану звітність поряд зі звітністю кожної з філіальних компаній. Див. Також: холдингова компанія (holding company).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.