СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОБЛІКУ

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОБЛІКУ
(Perpetual inventory) Метод постійного контролю запасів, відповідно до якого бухгалтерський облік ведеться по кожному елементу запасу . На одній стороні рахунка враховуються поставки даного елемента в запас, на інший - його витрачання із запасу. Таким чином, із залишку на рахунку в будь-який момент можна отримати дані про кількість одиниць певного елемента запасу або його вартості або і те й інше.
(perpetual inventory) Метод постійного контролю запасів, відповідно до якого бухгалтерський облік ведеться по кожному елементу запасу . На одній стороні рахунка враховуються поставки даного елемента в запас, на інший - його витрачання із запасу. Таким чином, із залишку на рахунку в будь-який момент можна отримати дані про кількість одиниць певного елемента запасу або його вартості або і те й інше. Цей метод використовується у великих організаціях, де важливо контролювати розмір капіталу, що обертається в справі в кожен даний момент. Використання зазначеного методу надає також можливості виявлення дрібного шахрайства. Менші організації для обліку наявних запасів застосовують щорічну інвентаризацію запасів (stocktaking).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.