КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ

КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ
(Demand management) Використання державою інструментів (instruments) економічної політики з метою впливати на рівень сукупного попиту (aggregate demand). У число цих інструментів входять державні витрати, зниження податків ( cм.: фіскальна політика (fiscal policy), процентних ставок і регулювання грошової маси ( cм.
(demand management) Використання державою інструментів (instruments) економічної політики з метою впливати на рівень сукупного попиту (aggregate demand). У число цих інструментів входять державні витрати, зниження податків ( cм.: фіскальна політика (fiscal policy), процентних ставок і регулювання грошової маси ( cм.: грошово-кредитна політика (monetary policy ). контроль і регулювання попиту можуть бути спрямовані на збільшення сукупного попиту при, наприклад, зростанні безробіття (unemployment) або, навпаки, на скорочення сукупного попиту, якщо наростає інфляція (inflation). За контроль і регулювання попиту активно виступали кейнсіанці, проте концепція регулювання попиту була в відомо міру дискредитована в 1970-х рр., коли держави виявилися не в змозі запобігти одночасне зростання цін і рівня безробіття ( cм.: стагфляція (stagflation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: " ИНФРА-М ", Видавництво" Всесвіт ". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.