Конвенційні ставки

Конвенційні ставки
Ставки митного тарифу, вироблені шляхом укладення угоди (договору, конвенції) між державами. К. с. не можуть бути змінені протягом терміну дії договору, за яким вони прийняті. У сучасних митних тарифах К. с. відводяться спеціальні графи. К. с. з'явилися в практиці капіталістичних держав з 60-х рр. 19 в.
ставки митного тарифу, вироблені шляхом укладення угоди (договору, конвенції) між державами. К. с. не можуть бути змінені протягом терміну дії договору, за яким вони прийняті. У сучасних митних тарифах К. с. відводяться спеціальні графи. К. с. з'явилися в практиці капіталістичних держав з 60-х рр. 19 в. З ростом монополістичного капіталу і загостренням боротьби між окремими капіталістичними державами і їх угрупованнями в практиці міжнародних відносин виникли митні конвенції, що представляють собою один з видів багатосторонніх торговельних угод, що регулюють питання митного оподаткування. Прикладом багатосторонньої митної конвенції може служити Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що діє з 1948 року А. В. Гришин.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.